ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Kontakty z dzieckiem w czasie epidemii

Kontakty z dzieckiem w czasie epidemii

Coraz częściej zgłaszają się do mnie ojcowie, którzy mają problemy z widywaniem dzieci. Co więcej są to ojcowie, którzy najczęściej mają sądownie uregulowane kontakty z dziećmi. Należy pamiętać, że rodzice i dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów...
Egzekucja kontaktów z dzieckiem

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

* Na wstępie pragnę zaznaczyć, że choć oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy dziecko po rozstaniu rodziców zostaje przy ojcu, który utrudnia matce kontaktowanie się z dzieckiem, ponieważ są to sytuacje rzadsze, pozwolę sobie pisać w formie „do ojców” (wszystkie mamy...
O czym Sąd rozstrzyga w procesie o rozwód?

O czym Sąd rozstrzyga w procesie o rozwód?

Występując do Sądu z pozwem o rozwód, małżonkowie często nie zdają sobie sprawy z tego, że Sąd w postępowaniu rozwodowym przesądza również o innych kwestiach. W dzisiejszym wpisie krótko sobie o tym powiemy. W pierwszej kolejności w wyroku rozwodowym Sąd orzeka o...
Alimenty na rzecz dziecka

Alimenty na rzecz dziecka

Kogo obciąża obowiązek alimentacyjny? Choć niektórych Czytelników może zdziwić ta informacja, to jednak wypada zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny wobec dziecka spoczywa na obojgu rodzicach, co wynika z art. 133 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Powszechnie...