ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Uwolniliśmy Klientów od przedawnionych zadłużeń

Tak jak obiecaliśmy w poprzednim wpisie, opowiemy dziś o tym, jak uwolniliśmy Klientów od przedawnionych zadłużeń.

W pierwszym przypadku Klientka zawarła umowę pożyczki z GETIN Bank SA w dniu 22 września 2009 r. Po kilku latach spłacania pożyczki, Klientka znalazła się w trudnej sytuacji finansowej i nie była dłużej spłacać rat. Bank wypowiedział Klientce umowę, a potem sprzedał dług Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu w Warszawie. Kredyt Inkaso wniósł pozew do Sądu. Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu wydał nakaz zapłaty, w którym zasądził od Klientki kwotę 20.000 zł oraz kwotę 2.492 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Klientka była przerażona wizją spłaty 20.000 zł, ponieważ nie miała takiej kwoty. Wówczas zwróciła się o pomoc do Kancelarii. Po przeanalizowaniu sprawy stwierdziliśmy, że roszczenie Kredyt Inkaso jest przedawnione, wobec czego Kancelaria sporządziła sprzeciw od nakazu zapłaty, wnosząc o oddalenie powództwa w całości.

Skutek był taki, że Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu po rozprawie, na której Klientkę reprezentowała Mecenas Justyna Cieplińska, wydał wyrok oddalający powództwo Kredyt Inkaso wobec Klientki i zasądził na rzecz Klientki koszty zastępstwa procesowego przez Kancelarię w wysokości 3.617 zł. Tyle Kredyt Inkaso zapłaciło Kancelarii za prowadzenie sprawy naszej Klientce. Klientki nic to nie kosztowało (no, może oprócz stresu w oczekiwaniu na wyrok). 🙂

W drugim przypadku Pan zawarł umowę pożyczki z Invest Bank SA  w dniu 15 maja 1997 r. Kilka lat później Pan zmarł, w związku z czym pożyczka nie była dalej spłacana. Dług odziedziczyła żona zmarłego oraz jego dzieci. Invest Bank SA sprzedał dług firmie windykacyjnej RKL Inkasso Polska Sp. z o.o., która wniosła pozew do Sądu. Sąd Rejonowy we Wrocławiu wydał nakaz zapłaty, w którym zasądził od żony i dzieci zmarłego kwotę 5.000 zł (jako zwrot niespłaconej pożyczki) oraz kwotę 642 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Po otrzymaniu nakazu zapłaty zrozpaczona żona zmarłego zwróciła się do naszej Kancelarii o pomoc. Po przeanalizowaniu sprawy stwierdziliśmy, że roszczenie RKL Inkasso Polska Sp. z o.o. jest od dawna przedawnione, a ponadto sprawa powinna trafić do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Po udzieleniu pełnomocnictwa przez Klientów (żonę zmarłego i jej dzieci), Kancelaria złożyła do Sądu sprzeciw od nakazu zapłaty.

Następnie Mecenas Justyna Cieplińska brała udział w rozprawie wyznaczonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, po której Sąd wydał wyrok oddalający powództwo RKL Inkasso Polska Sp. z o.o.  przeciwko Klientom w całości i zasądził na od  powoda na rzecz Klientów koszty zastępstwa procesowego przez Kancelarię w wysokości 985 zł. RKL Inkasso Polska Sp. z o.o. nawet nie odwoływało się od wyroku, tylko od razu zapłaciło Kancelarii zasądzoną kwotę 985 zł.

Justyna Cieplińska

Jestem radcą prawnym i szukam najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.