ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Radca Prawny Justyna Cieplińska

Absolwentka dziennych studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie zajęła I-sze miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2010/2011. Od 2012 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu. Wpisana na listę radców prawnych pod numerem Tr-1058. Posiada certyfikat dyplomowanego mediatora. Wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu, Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy i Sądzie Okręgowym we Włocławku.

Radca prawny Justyna Cieplińska posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy prawnej świadczonej zarówno dla przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych, które zdobyła współpracując z kancelariami radców prawnych w Toruniu oraz w Golubiu-Dobrzyniu.

Mecenas Justyna Cieplińska uczestniczyła w projektach pt. „Bezpieczne jutro – edukacja prawna seniorów” oraz pt. “Senior na rynku usług finansowych i prawnych – możliwości i zagrożenia” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK, dofinansowanych ze środków Miasta Torunia, w ramach którego prowadziła szkolenia dla seniorów z zakresu prawa spadkowego, prawa nieruchomości i praw konsumentów. Fotorelację z wydarzenia można zobaczyć m.in. na profilu kancelarii na Facebooku.

Radca prawny Justyna Cieplińska reprezentuje przed sądami polskimi również osoby zamieszkałe za granicą, w szczególności w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Belgii, Holandii.

O kancelarii

Działalność Kancelarii opiera się na świadczeniu kompleksowych usług prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych.

W naszej działalności kierujemy się profesjonalizmem i wysoką jakością świadczonych usług. Każde zlecone przez Klienta zadanie jest dogłębnie analizowane tak, by osiągnąć zamierzony przez Klienta efekt. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Świadcząc usługi opieramy się na aktualnym dorobku orzecznictwa i poglądach doktryny prawa dotyczących danego zagadnienia.

Tym co nas wyróżnia przy wykonywaniu zleconych zadań jest utrzymywanie ciągłej komunikacji z Klientem. Klient jest na bieżąco i szczegółowo informowany o każdym zdarzeniu dotyczącym zleconego zadania. Korespondencja dotycząca zleconej sprawy, która wpływa do Kancelarii jest niezwłocznie przekazywana do Klienta dogodnymi dla niego środkami komunikacji. Każdą kluczową decyzję w sprawie podejmujemy wspólnie. Taki model współpracy powoduje, że Klienci nigdy nie tracą kontroli nad powierzoną nam sprawą, ponieważ zawsze mają wpływ na jej przebieg i wiedzą o każdym jej etapie. Klienci kancelarii mogą być pewni, iż powierzone informacje zostaną zachowane w tajemnicy.

W zależności od potrzeb i okoliczności danej sprawy istnieje możliwość świadczenia usług również poza biurem.