ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Prawnik, który rozumie ludzkie problemy i mówi językiem zrozumiałym dla ludzi.

Pożyczki i kredyty

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Prawo Spadkowe

Windykacja należności

Odszkodowania

Prawo Nieruchomości

Porady prawne

Jako radca prawny świadczę porady prawne na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, głównie w Golubiu-Dobrzyniu i Toruniu. Reprezentuję Klientów przed Sądami, pomagając im przejść przez często bardzo trudne i budzące duże emocje postępowania o rozwód i o podział majątku wspólnego. Prowadzę również wiele spraw o alimenty (zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie ich wartości) oraz o kontakty z dzieckiem. W praktyce zawodowej często zajmuję się skomplikowanymi sprawami spadkowymi. Posiadam także bogate doświadczenie w sprawach przeciwko instytucjom finansowym, takim jak: banki, skoki, fundusze sekurytyzacyjne, czy firmy windykacyjne. Wielu moich Klientów uniknęło zapłaty wysokich prowizji zawartych w umowach pożyczek. W swej pracy przygotowuję, analizuję i opiniuję projekty umów. Prowadzę negocjacje z dłużnikami, reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych. Jeżeli dłużnik nie zastosuje się do orzeczenia Sądu – wówczas w imieniu Klienta wszczynam i nadzoruję postępowanie egzekucyjne. 

Mediacje

W sprawach, w których duże znaczenie mają wzajemne relacje miedzy stronami, w szczególności rodzinnych, sąsiedzkich i biznesowych, polecana jest mediacja, czyli próba doprowadzenia do pozasądowego rozwiązania sporu w sposób akceptowany przez obie strony. Zadaniem mediatora jest ułatwienie stronom komunikacji oraz przedstawienie stanowiska drugiej stronie konfliktu, jak również znalezienie sposobu rozwiązania konfliktu satysfakcjonującego obie strony.

Jako mediator z wieloletnim doświadczeniem prowadziłam mediacje m.in.: w sprawach o alimenty, ustalenie kontaktu z dzieckiem czy też rozwód. Postępowanie mediacyjne może również dotyczyć podziału majątku wspólnego po rozwodzie, spadku, zapłaty, a nawet sporów sąsiedzkich. Dzięku mediacji razem z Klientami wypracowujemy ugodę „szytą na miarę”, czyli odpowiadającą ich wymaganiom, która umożliwia im pozostanie w dobrych relacjach rodzinnych, sąsiedzkich czy biznesowych.

Publikacje

Czy Sąd sam uwzględni przedawnienie?

Czy Sąd sam uwzględni przedawnienie?

Jak już wspominaliśmy w dwóch poprzednich wpisach, jeżeli wierzyciel założył sprawę przed Sądem o zapłatę przedawnionej pożyczki, czy kredytu,...