ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Wygrana z EQUES. Jak nie płacić zawyżonej prowizji.

W 2020 r. Klient zawarł z Cross Loan SA umowę pożyczki na kwotę 14.588,10 zł. Przy czym kwota wypłacona mojemu Klientowi wynosiła tylko 6.390,00 zł. W umowie zawarto zapis o prowizji prowizji w wysokości 6.390,00 zł (a zatem Klient był zobowiązany zwrócić drugie tyle, co pożyczył). Podczas rozmowy o udzielenie pożyczki, o wysokości prowizji nikt Klienta nie poinformował. Na poczet spłaty pożyczki Klient uiścił kwotę 6.567,75 zł i uważał sprawę pożyczki za zamkniętą.

Jak to często bywa w przypadku firm pożyczkowych, Cross Loan SA przelał swoją wierzytelność wobec Klienta na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego (a dokładnie EQUES Pożyczek Dywidendowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Gdańsku). Fundusz sekurytyzacyjny wystąpił do E-Sądu z pozwem o zapłatę. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w dniu 26.10.2021 r., wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zasądzający od Klienta na rzecz EQUES kwotę 7.419,43 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz koszty procesu w wysokości 1.300,00 zł (łącznie 8.719,43 zł).

Od nakazu zapłaty wnieśliśmy w ustawowym terminie 14 dni sprzeciw, przywołując liczne argumenty przeciwko roszczeniom EQUES, m.in. zarzut stosowania w umowie z Klientem postanowień niedozwolonych odnoszących się do wysokości prowizji.

Sąd Rejonowy w Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 24.11.2021 r. uznał, że skutecznie wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty, wobec czego uchylił nakaz zapłaty i umorzył postępowanie sądowe w całości.

Oznacza to, że Klient nie musi nic płacić na rzecz EQUES!

Nasza kancelaria wielokrotnie pomaga Klientom z całej Polski w walce z nieuczciwymi firmami pożyczkowymi.

Sprawa Klienta pokazuje, że warto walczyć!

Zawarłeś umowę z firmą pożyczkową i chcesz ją przeanalizować? A może otrzymałeś już nakaz zapłaty?

Nie czekaj, zgłoś się do naszej Kancelarii po BEZPŁATNĄ analizę sprawy.

Justyna Cieplińska

Jestem radcą prawnym i szukam najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.