ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Czy Sąd sam uwzględni przedawnienie?

Czy Sąd sam uwzględni przedawnienie?

Jak już wspominaliśmy w dwóch poprzednich wpisach, jeżeli wierzyciel założył sprawę przed Sądem o zapłatę przedawnionej pożyczki, czy kredytu, dłużnik-pozwany musiał samodzielnie bronić się i podnosić przed Sądem zarzut przedawnienia długu (bardzo często w sprzeciwie...