ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Obniżyliśmy zadłużenie Klienta o ponad 11.000 zł

Klient zawarł w 2015 r. umowę pożyczki z SMS Invest sp. z o.o. SMS Kredyt sp. j., na mocy której została mu wypłacona kwota 4.000 zł. Raty w wysokości 297,00 zł miesięcznie nie wydawały się Klientowi wysokie. W umowie była jednak zastrzeżona opłata operacyjna dla SMS Invest sp. z o.o. SMS Kredyt sp. j. w wysokości 9.067,03 zł! A zatem ponad dwa razy tyle, ile Klient otrzymał pożyczki. Poza tym w umowie były zastrzeżone odsetki umowne w wysokości 853,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosiła 13.920,63 zł.

Klient zapłacił na rzecz Pożyczkodawcy kwotę 573,85 zł, natomiast kolejnych rat nie był w stanie spłacać z uwagi na bardzo trudną sytuację osobistą i finansową.

SMS Invest sp. z o.o. SMS Kredyt sp. jprzeniósł swoją wierzytelność wobec Klienta na rzecz EQUES DEBITUM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego, który złożył w Sądzie pozew o zapłatę przeciwko Klientowi. Sąd Rejonowy w Rypinie wydał nakaz zapłaty zasądzający od Klienta na rzecz EQUES DEBITUM żądaną przez nich kwotę 12.888,59 zł wraz z odsetkami oraz koszty procesu w wysokości 2.492,00 zł.

W tym momencie Klient zwrócił się o pomoc do naszej Kancelarii. Po wnikliwej analizie sprawy, wnieśliśmy w terminie 14 dni od otrzymania przez Klienta pisma z Sądu sprzeciw od nakazu zapłaty. W sprzeciwie podnosiliśmy, że cała umowa jest nieważna, gdyż zastrzeganie tak wysokich opłat operacyjnych (prowizji) jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i narusza prawa konsumentów, w związku z czym Klient powinien zwrócić jedynie niespłacony kapitał.

Wniesienie sprzeciwu skutkowało uchyleniem nakazu zapłaty i rozpoznaniem sprawy na rozprawie. Sąd Rejonowy ostatecznie wydał wyrok, w którym zasądził od Klienta na rzecz EQUES DEBITUM kwotę 3.426,15 zł wraz z odsetkami, oddalił powództwo co do kwoty 9.462,44 zł (Klient nie musi tej kwoty płacić), umorzył postępowanie co do kwoty 849,41 zł (Klient nie musi tej kwoty płacić) oraz zasądził od EQUES DEBITUM na rzecz Klienta zwrot kosztów procesu w wysokości 1.118,00 zł. W uzasadnieniu wyroku Sąd podzielił w całości nasze stanowisko wyrażone w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

A zatem udało nam się obniżyć zadłużenie Klienta o 11.954,44 zł (z kwoty 15.380,59 zł, którą Sąd zasądził w nakazie zapłaty do kwoty 3.426,15 zł tytułem niespłaconego kapitału). Trzeba pamiętać, że wypłacony kapitał trzeba spłacić… chyba że roszczenie jest przedawnione, ale o tym będzie w innym wpisie.

Ile za prowadzenie sprawy zapłacił Klient? Nic. Wynagrodzenie Kancelarii za Klienta zapłaciło ostatecznie EQUES DEBITUM. 🙂

Firm pożyczkowych, które zawierały w swych umowach nieuczciwe zapisy dotyczące wygórowanych prowizji (bez względu na to, jak je nazywali w umowach) jest naprawdę wiele.

Możecie Państwo spojrzeć na własne umowy pożyczki. Jeżeli porównacie wysokość wypłaconej Wam kwoty z prowizją (nazywaną też często „opłatą przygotowawczą”, „opłatą manipulacyjną”, „opłatą administracyjną”, ”opłatą operacyjną”) i wyda Wam się ona wysoka istnieje spore prawdopodobieństwo, że Państwa umowa też zawiera postanowienia niedozwolone, wobec czego są duże szanse, by nie płacić prowizji!

Możecie Państwo również zlecić analizę umowy naszej Kancelarii, a my wykonany ją BEZPŁATNIE!

Nawet po spłacie pożyczki są szanse, by pożyczkodawca zwrócił Wam zapłaconą prowizję (opłatę przygotowawczą, czy jakkolwiek nazwali ją w umowie). Tak, jest możliwość, że to firma pożyczkowa zapłaci Wam!

Zainteresowani? Zapraszam do kontaktu!

Wystarczy przesłań skan lub wyraźne zdjęcia umowy na adres mailowy: biuro@kancelaria-cieplinska.pl i czekać na kontakt z naszej strony. Obsługujemy Klientów z całej Polski, jak i spoza.

Justyna Cieplińska

Jestem radcą prawnym i szukam najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.