ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Czy Sąd sam uwzględni przedawnienie?

Czy Sąd sam uwzględni przedawnienie?

Jak już wspominaliśmy w dwóch poprzednich wpisach, jeżeli wierzyciel założył sprawę przed Sądem o zapłatę przedawnionej pożyczki, czy kredytu, dłużnik-pozwany musiał samodzielnie bronić się i podnosić przed Sądem zarzut przedawnienia długu (bardzo często w sprzeciwie...
Jak wygraliśmy z Profi Credit Polska SA

Jak wygraliśmy z Profi Credit Polska SA

W 2015 r. Klient zawarł z Profi Credit Polska SA umowę pożyczki na kwotę 26.832,00 zł. Przy czym kwota wypłacona mojemu Klientowi wynosiła 9.000,00 zł. Chcąc zawrzeć umowę pożyczki, Klient zobowiązany był zapłacić koszty ubezpieczenia w kwocie 14.344,00 zł, opłatę...