ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Szkolenie dla seniorów

Szkolenie dla seniorów

Miło mi poinformować, iż w czerwcu 2018 r. uczestniczyłam w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK pt. Senior na rynku usług prawnych i finansowych – możliwości i zagrożenia, w ramach którego prowadziłam szkolenia z zakresu prawa...
Z ZUS-em da się wygrać

Z ZUS-em da się wygrać

W dzisiejszym wpisie chciałabym przedstawić Państwu przykłady spraw z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którymi w praktyce zawodowej spotyka się radca prawny. W pierwszym przypadku ZUS odmówił Pani X przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy....
Opłata za wpis do CEIDG?

Opłata za wpis do CEIDG?

W dniu dzisiejszym otrzymałam takie oto pismo (skan poniżej – wezwanie do zapłaty), z którego wynika, że zostałam wezwana do uiszczenia „fakultatywnej opłaty rejestracyjnej” w wysokości 295 zł za „ogłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności...