ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Opłata za wpis do CEIDG?

W dniu dzisiejszym otrzymałam takie oto pismo (skan poniżej – wezwanie do zapłaty), z którego wynika, że zostałam wezwana do uiszczenia „fakultatywnej opłaty rejestracyjnej” w wysokości 295 zł za „ogłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm”.

Patrzę na to pismo i stwierdzam, że zgadza się nazwa przedsiębiorcy („Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Cieplińska”), zgadza się NIP, REGON, adres działalności. Natomiast co się nie zgadza?

To, że NIE wnioskowałam o żaden wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm.

A teraz przyjrzyjmy się faktom (które najlepiej sprawdzić w przepisach) 😉

– na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej utworzono Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną w skrócie „CEIDG” (wynika to z art. 23 ust. 1 ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej),

– CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki (wynika to z art. 23 ust. 2 ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej),

– przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wynika to z art. 14 ust. 2 ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej),

– przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej… (wynika to z art. 14 ust. 1 ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) bądź określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku (wynika to z art. 14 ust. 3 ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

– i co najważniejsze – wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) są wolne od opłat (wynika to z art. 29 ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)!

Spójrzmy raz jeszcze na nazwy:

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm a Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). Brzmi podobnie (i taki podejrzewam był zamiar), ale to dwie różne rzeczy!

Mam nadzieję, że Państwa przekonałam iż nie trzeba uiszczać „fakultatywnej opłaty rejestracyjnej” bojąc się, że wpis o prowadzonej przez Państwa (i mnie również) działalności gospodarczej może zniknąć z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

wezwanie-do-zaplat

Pozdrawiam!

Justyna Cieplińska

Jestem radcą prawnym i szukam najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.