ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Z ZUS-em da się wygrać

W dzisiejszym wpisie chciałabym przedstawić Państwu przykłady spraw z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którymi w praktyce zawodowej spotyka się radca prawny.

W pierwszym przypadku ZUS odmówił Pani X przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Pani X miała zastrzeżenia wobec sposobu przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika a następnie komisję lekarską. Co więcej wśród lekarzy przeprowadzających badanie brak było lekarza o specjalności właściwej dla oceny stanu zdrowia Pani X. Po wstępnej rozmowie, Pani X zdecydowała się powierzyć prowadzenie sprawy profesjonalnemu prawnikowi. Na mocy udzielonego pełnomocnictwa radca prawny wniósł do Sądu odwołanie od niekorzystnej decyzji ZUS .

W drugim przypadku ZUS odmówił Panu Y przyznania prawa do tzw. wcześniejszej emerytury z uwagi na brak udowodnienia wymaganego okresu 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Pan Y miał problem z uzyskaniem świadectwa pracy w szczególnych warunkach, gdyż przedsiębiorstwo w którym pracował zostało zlikwidowane. Pan Y zlecił prowadzenie jego sprawy radcy prawnemu, który wniósł do Sądu odwołanie od niekorzystnej decyzji ZUS.

Klikając poniżej mogą Państwo dowiedzieć się, jak mogłyby wyglądać korzystne orzeczenia wydane przez Sąd w podanych przykładowo sprawach. 🙂

Wyrok w sprawie rentyWyrok w sprawie emerytury

Justyna Cieplińska

Jestem radcą prawnym i szukam najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.