ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

O mediacji słów kilka

O mediacji słów kilka

Czy jest alternatywny sposób rozwiązywania sporów w czasach, gdy działalność sądów jest ograniczona? Od połowy marca 2020 r. z uwagi na zagrożenie koronawirusem Sądy w całym kraju odwoływały rozprawy wyznaczone w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz...