ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

O tym, czy da się uniknąć zapłaty wysokiej prowizji dla firmy pożyczkowej

Klient starszy, miły Pan znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebował pieniędzy. Tak trafił do agenta firmy pożyczkowej Zaplo sp. z o.o. Klient zawarł umowę pożyczki z Zaplo sp. z o.o., na mocy której została mu wypłacona kwota 5.000 zł.

Działając w zaufaniu do sympatycznego agenta, który zapewniał Klienta o korzystnych warunkach, Klient nie zwrócił uwagi na kwotę, jaką faktycznie będzie musiał zwrócić pożyczkodawcy. W umowie była zastrzeżona prowizja dla Zaplo sp. z o.o. w wysokości…. 5.000 zł (a zatem tyle, ile Klient otrzymał pożyczki) oraz odsetki w wysokości 808,24 zł.

Pożyczając kwotę 5.000 zł, Klient musiał zwrócić na rzecz Zaplo sp. z o.o. łącznie kwotę 10.808,24 zł.

Czy tylko mi wydaje się to nieuczciwe?

Klient zwrócił na rzecz Zaplo sp. z o.o. pożyczoną kwotę 5.000 zł oraz odsetki, natomiast kolejnych rat nie był w stanie spłacać.

Jak można się domyśleć, Zaplo sp. z o.o. przeniosła swoją wierzytelność wobec Klienta na rzecz Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Prokura złożyła w Sądzie pozew o zapłatę przeciwko Klientowi. Sąd Rejonowy w Rypinie wydał nakaz zapłaty zasądzający od Klienta na rzecz Prokury żądaną przez nich kwotę. Od nakazu zapłaty złożyliśmy sprzeciw przywołując liczne argumenty przemawiające za nieważnością umowy i stosowaniem przez Zaplo sp. z o.o. niedozwolonych postanowień umownych.

Co zrobił Sąd Rejonowy w Rypinie? 

Wydał wyrok zasądzający od Klienta żądaną przez Prokurę kwotę.

Nie ustaliśmy jednak w walce o sprawiedliwość i od wyroku Sądu Rejonowego w Rypnie złożyliśmy apelację do Sądu Okręgowego we Włocławku. Po roku oczekiwania (tak, niestety tyle to trwało), Sąd Okręgowy we Włocławku podzielił naszą argumentację i wydał wyrok w całości korzystny dla Klienta.

Sprawiedliwości stało się zadość!

Ile za prowadzenie sprawy zapłacił Klient? Nic. Wynagrodzenie Kancelarii za Klienta zapłaciła ostatecznie Prokura. 🙂

Czy tylko Zaplo sp. z o.o. zawierała w swych umowach nieuczciwe zapisy?

O nieee! Takich firm pożyczkowych jest cała masa, m.in. Profi Credit Polska SA, Ferratum Finance sp. z o.o., MiniCredit sp. z o.o., TAKTO Finanse sp. z o.o., SMS Kredyt sp. z o.o., IPF Polska sp. z o.o. (HapiPożyczka), Vivus Finanse sp. z o.o. (KlikPożyczka) i inne.

Możecie Państwo spojrzeć na własne umowy pożyczki. Jeżeli porównacie wysokość wypłaconej Wam kwoty z prowizją (nazywaną też często „opłatą przygotowawczą”, „opłatą manipulacyjną”, „opłatą administracyjną”, ”opłatą operacyjną”) i wyda Wam się ona wysoka istnieje spore prawdopodobieństwo, że Państwa umowa też zawiera postanowienia niedozwolone, wobec czego są duże szanse, by nie płacić prowizji (jakkolwiek została nazwana w umowie przez pożyczkodawcę)!

Możecie Państwo również zlecić analizę umowy naszej Kancelarii, a my wykonany ją BEZPŁATNIE!

Jeżeli w przeszłości zawarliście Państwo niekorzystne umowy pożyczki, które już spłaciliście i czujecie się teraz pokrzywdzeni, mamy dobrą wiadomość. Nawet po spłacie pożyczki są szanse, by pożyczkodawca zwrócił Wam zapłaconą prowizję (opłatę przygotowawczą, czy jakkolwiek nazwali ją w umowie). Tak, jest możliwość, że to firma pożyczkowa zapłaci Wam!

Zainteresowani? Zapraszam do kontaktu!

Wystarczy przesłań skan lub wyraźne zdjęcia umowy na adres mailowy: biuro@kancelaria-cieplinska.pl i czekać na kontakt z naszej strony lub zadzwonić pod numer 663-772-324. Obsługujemy Klientów z całej Polski, jak i spoza.

Justyna Cieplińska

Jestem radcą prawnym i szukam najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.