Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

W tym miejscu chcę bezpłatnie dzielić się z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą. Jak wynika z mojego doświadczenia zawodowego, nadal wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze swoich praw i obowiązków, za co często płacą wysoką cenę (bywa że dosłownie). Mam nadzieję, że przedstawiane przeze mnie treści okażą się dla Was interesujące i pomocne.

Pozdrawiam serdecznie,

Justyna Cieplińska, radca prawny

Wygrana z EQUES. Jak nie płacić zawyżonej prowizji.

Klient zawarł umowę pożyczki z Cross Loan SA., na mocy której została mu wypłacona kwota 6.390 zł. W umowie była zastrzeżona prowizja dla w wysokości 6.390 zł (a więc drugie tyle, co pożyczył Klient). Łącznie Klient musiał zwrócić na rzecz Cross Loan SA kwotę 12.780 zł. Klient spłacił pożyczoną kwotę i uważał sprawę pożyczki za zamkniętą. Firma pożyczkowa przeniosła wierzytelność wobec Klienta na Fundusz Sekurytyzacyjny, który złożył pozew sądowy przeciwko Klientowi. Sąd wydał nakaz zapłaty zasądzający od Klienta na rzecz EQUES kwotę ponad 7.000 zł do zapłaty. Jak poradziliśmy sobie z tą sprawą i czy Klient faktycznie musi zapłacić tak wysoką prowizję? Czytaj dalej →

Czy Sąd sam uwzględni przedawnienie?

Co się zmieniło w kwestii przedawnienia długów z dniem 9 lipca 2018 r.? Kim jest konsument? Czy trzeba zwracać Sądowi uwagę na przedawnienie długu i dlaczego trzeba uważać z wnioskami o rozłożenie zadłużenia na raty (zwłaszcza w przypadku firm pożyczkowych i windykacyjnych)? Po odpowiedzi zapraszamy do wpisu. Czytaj dalej →

Uwolniliśmy Klientów od przedawnionych pożyczek

Klientka zawarła umowę pożyczki z GETIN Bank SA w dniu 22 września 2009 r. Bank wypowiedział Klientce umowę, a potem sprzedał dług Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu w Warszawie. Kredyt Inkaso wniósł pozew do Sądu. Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu wydał nakaz zapłaty, w którym zasądził od Klientki kwotę 20.000 zł oraz kwotę 2.492 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Po rozprawie, na której Klientkę reprezentowała Mecenas Justyna Cieplińska, wydał wyrok oddalający powództwo Kredyt Inkaso wobec Klientki i zasądził na rzecz Klientki koszty zastępstwa procesowego przez Kancelarię w wysokości 3.617 zł. Czytaj dalej →

Nakaz zapłaty a przedawnienie pożyczki

Co oznacza przedawnienie roszczenia? Czy przedawniony dług przestaje istnieć? Jaki jest termin przedawnienia pożyczki? Od jakiej daty liczyć termin przedawnienia? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w dzisiejszym wpisie. Czytaj dalej →

Czy jest szansa na odzyskanie zapłaconej prowizji?

Pani M.T. skierowała do Sądu pozew o zapłatę przez pożyczkodawcę kwoty 14.247,60 zł (zwrot zapłaconej prowizji). Powódka wskazywała w treści pozwu, że postanowienia umowy pożyczki nakładające na pożyczkobiorcę obowiązek zapłaty prowizji w tak wysokiej wysokości są nieważne ewentualnie nie wiążą pożyczkobiorcy gdyż stanowią klauzule niedozwolone. Skoro zatem pożyczkobiorca zapłacił prowizję, której nie musiał, należy mu się zwrot od pożyczkodawcy. Jak orzekł Sąd? Czytaj dalej →

Obniżyliśmy zadłużenie Klienta o ponad 11.000 zł

Klient zawarł w 2015 r. umowę pożyczki z SMS Invest sp. z o.o. SMS Kredyt sp. j., na mocy której została mu wypłacona kwota 4.000,00 zł. Raty w wysokości 297,00 zł miesięcznie nie wydawały się Klientowi wysokie. W umowie była jednak zastrzeżona opłata operacyjna dla SMS Invest sp. z o.o. SMS Kredyt sp. j. w wysokości 9.067,03 zł! A zatem ponad dwa razy tyle, ile Klient otrzymał pożyczki. Klient spłacił na rzecz Pożyczkodawcy tylko część kapitału. SMS Invest sp. z o.o. SMS Kredyt sp. j. przeniósł swoją wierzytelność wobec Klienta na rzecz EQUES DEBITUM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego, który złożył w Sądzie pozew o zapłatę przeciwko Klientowi. Czy Klient będzie musiał zapłacić wysoką opłatę przygotowawczą, czy tylko resztę wypłaconego kapitału? Jaki wyrok wyda Sąd? Czytaj dalej →

Jak wygraliśmy z Profi Credit SA po raz pierwszy

W 2015 r. Klient zawarł z Profi Credit Polska SA umowę pożyczki na kwotę 26.832,00 zł. Przy czym kwota wypłacona mojemu Klientowi wynosiła 9.000,00 zł. Chcąc zawrzeć umowę pożyczki, Klient zobowiązany był zapłacić koszty ubezpieczenia w kwocie 14.344,00 zł, opłatę przygotowawczą w kwocie 1.160,00 zł i wynagrodzenie umowne w wysokości 2.328,00 zł. Klient spłacił kwotę 10.599,70 zł. Sąd Rejonowy w Lipnie I Wydział Cywilny w 2017 r., wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla zasądzający od Klienta na rzecz Profi Credit kwotę 20.201,00 zł wraz z odsetkami umownymi oraz koszty procesu. Czy w tej sytuacji da się jeszcze wygrać? Czy Klient musi zapłacić Profi Credit? Czytaj dalej →

O tym, czy da się uniknąć wysokiej prowizji dla firmy pożyczkowej

Klient zawarł umowę pożyczki z Zaplo sp. z o.o., na mocy której została mu wypłacona kwota 5.000 zł. W umowie była zastrzeżona prowizja dla Zaplo sp. z o.o. w wysokości…. 5.000 zł oraz odsetki w wysokości 808,24 zł. Pożyczając kwotę 5.000 zł, Klient musiał zwrócić na rzecz Zaplo sp. z o.o. łącznie kwotę 10.808,24 zł. Klient spłacił kredyt i odsetki, ale nie był w stanie płacić kolejnych rat. Zaplo przeniosła wierzytelność wobec Klienta na Prokurę, która złożyła pozew sądowy przeciwko Klientowi. Co zrobił Sąd? Czy Klient musi jednak zapłacić tak wysoką prowizję? Czytaj dalej →

Kontakty z dzieckiem w czasie epidemii

Coraz częściej zgłaszają się do mnie ojcowie, którzy mają problemy z widywaniem dzieci. Co więcej są to ojcowie, którzy najczęściej mają sądownie uregulowane kontakty z dziećmi. Należy pamiętać, że rodzice i dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dziećmi obejmują w szczególności przebywanie z dziećmi, jak i korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość.Rodzicowi nie wolno odmawiać kontaktu z dzieckiem, chyba że istnieją ważne powody, które uzasadniają taką ingerencję. Powstaje zatem pytanie czy ogłoszenie stanu epidemii koronawirusa na terenie Polski uzasadnia odmowę realizacji kontaktów z dzieckiem przez drugiego z rodziców? Czytaj dalej →

O mediacji słów kilka

Od połowy marca 2020 r. z uwagi na zagrożenie koronawirusem Sądy w całym kraju odwoływały rozprawy wyznaczone w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz karnych (z wyjątkiem spraw pilnych). Podobnie jest w kwietniu, a rozprawy wyznaczone na kolejne miesiące stoją pod znakiem zapytania. W dobie kryzysu trafnym sposobem rozwiązywania sporów jest mediacja. Więcej o mediacji można dowiedzieć się z wpisu, do którego zapraszam. Czytaj dalej

Upadłość pracodawcy a odprawa pieniężna

Ponieważ w dobie kryzysu gospodarczego wielu pracodawców dokonuje redukcji zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych, ważnym pytaniem które zadają sobie zarówno pracownicy jak i pracodawcy jest pytanie o odprawę pieniężną dla pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę. By dowiedzieć się, kiedy i w jakiej wysokości należy się pracownikowi odprawa – zapraszam do zapoznania się z wpisem. Czytaj dalej →

Upadłość pracodawcy a wypowiedzenie umowy o pracę

Obecne czasy stanowią prawdziwe wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw przekuwając się niekiedy w swoistą walkę o przetrwanie. Może się niebawem okazać, iż wiele zakładów pracy będzie zmuszone ogłosić upadłość. Ten wpis jest poświęcony wypowiedzeniom umów o pracę pracownikom upadających przedsiębiorstw. Czytaj dalej →

Szkolenie dla seniorów

Miło mi poinformować, iż w czerwcu 2018 r. uczestniczyłam w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK pt. Senior na rynku usług prawnych i finansowych – możliwości i zagrożenia, w ramach którego prowadziłam szkolenia z zakresu prawa spadkowego, prawa nieruchomości oraz praw konsumentów. Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miasta Torunia. Celem szkoleń było m.in. poszerzenie świadomości prawnej osób starszych. Czytaj dalej →

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

Często w życiu zawodowym spotykam się z sytuacją, gdy pomimo, że Sąd przyznał ojcu prawo do kontaktów z dzieckiem według ustalonego harmonogramu, to jednak matka dziecka nadal zabrania lub utrudnia ojcu kontakt z synem czy córką. Ojcowie nie są jednak bezradni w tej sytuacji i mogą zwrócić się o pomoc do Sądu. Właściwy w sprawach o wykonywanie kontaktów z dziećmi jest Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny (tzw. sąd opiekuńczy), w którego okręgu mieszka dziecko. Procedura egzekucji kontaktów z dzieckiem jest dwuetapowa. Czytaj dalej →

Jakie pytania mogą paść na rozprawie rozwodowej?

Czy zastanawiali się Państwo, jakie pytania zadaje Sąd rozwodzącym się małżonkom? A może sami będą Państwo przesłuchiwani i zastanawiają się Państwo, co może Państwa spotkać na rozprawie rozwodowej? By przybliżyć Państwu, jak wygląda przesłuchanie małżonków w postępowaniu rozwodowym, w artykule wymieniłam najczęściej pojawiające się pytania. Zachęcam do zapoznania się z nimi. Czytaj dalej →

O czym Sąd rozstrzyga w procesie o rozwód?

Występując do Sądu z pozwem o rozwód, małżonkowie często nie zdają sobie sprawy z tego, że Sąd w postępowaniu rozwodowym przesądza również o innych kwestiach. W tym artykule krótko sobie o tym powiemy. Czytaj dalej →

Z ZUS-em da się wygrać

W tym wpisie chciałabym przedstawić Państwu przykłady spraw z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którymi w praktyce zawodowej spotyka się radca prawny oraz przedstawiam przykładowe wyroki Sądów. Czytaj dalej →

Zmiana wysokości alimentów na rzecz dziecka

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, czyli w praktyce zmiany wysokości alimentów bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego. W tym wpisie skupimy się na zmianie wysokości alimentów, tj. zarówno na żądaniu podwyższenia jak i obniżenia wysokości alimentów. Czytaj dalej →

Alimenty na rzecz dziecka

Choć niektórych Czytelników może zdziwić ta informacja, to jednak wypada zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny wobec dziecka spoczywa na obojgu rodzicach, co wynika z art. 133 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Powszechnie jednak przyjęło się mniemać, że alimentami obciążani są zwykle ojcowie. Przy czym bez znaczenia dla zasądzenia i wysokości alimentów jest okoliczność, czy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego czy pozamałżeńskiego. Czytaj dalej →

Zachowek i wydziedziczenie

Z prawem do zachowku mamy do czynienia najczęściej w sytuacji, gdy: a) spadkodawca sporządził testament, w którym pominął członków najbliższej rodziny, którzy dziedziczyliby spadek po zmarłym, gdyby nie sporządził on testamentu; b) spadkodawca co prawda nie sporządził testamentu, ale za życia darował swój majątek innej osobie (bez względu na to, czy ta osoba będzie następnie dziedziczyła spadek po darczyńcy czy nie). W uproszczeniu, zachowek jest to roszczenie o zapłatę kwoty pieniężnej w stosownej wysokości. Czytaj dalej →

Nakaz zapłaty i co dalej?

Banki czy SKOK-i często sprzedają swoje wierzytelności wobec kredytobiorców lub pożyczkobiorców firmom windykacyjnym lub niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym, których celem jest odzyskanie zadłużonej kwoty. Oprócz telefonów, wezwań do zapłaty bądź propozycji zawarcia ugody, powszechnym działaniem firm windykacyjnych i niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest kierowanie sprawy do sądu, by ten wydał nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. I tak oto nawet po wielu latach od zaciągnięcia kredytu czy pożyczki może się okazać, że dostaniesz pismo z Sądu wzywające do zapłaty zaległości. W pierwszej kolejności sprawdź, czy wierzytelność się nie przedawniła. Od dnia otrzymania nakazu zapłaty masz 14 dni na zapłatę kwoty wynikającej z orzeczenia bądź odwołanie się od nakazu zapłaty. Czytaj dalej →

Opłata za wpis do CEIDG?

W dniu dzisiejszym otrzymałam takie oto pismo (skan poniżej – wezwanie do zapłaty), z którego wynika, że zostałam wezwana do uiszczenia „fakultatywnej opłaty rejestracyjnej” w wysokości 295 zł za „ogłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm”. Patrzę na to pismo i stwierdzam, że zgadza się nazwa przedsiębiorcy („Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Cieplińska”), zgadza się NIP, REGON, adres działalności. Natomiast co się nie zgadza? To, że NIE wnioskowałam o żaden wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm. Czytaj dalej →

//]]>