Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

W tym miejscu chcę bezpłatnie dzielić się z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą. Jak wynika z mojego doświadczenia zawodowego, nadal wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze swoich praw i obowiązków, za co często płacą wysoką cenę (bywa że dosłownie). Mam nadzieję, że przedstawiane przeze mnie treści okażą się dla Was interesujące i pomocne.

Pozdrawiam serdecznie,

Justyna Cieplińska, radca prawny

Kontakty z dzieckiem w czasie epidemii

Coraz częściej zgłaszają się do mnie ojcowie, którzy mają problemy z widywaniem dzieci. Co więcej są to ojcowie, którzy najczęściej mają sądownie uregulowane kontakty z dziećmi. Należy pamiętać, że rodzice i dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dziećmi obejmują w szczególności przebywanie z dziećmi, jak i korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość.Rodzicowi nie wolno odmawiać kontaktu z dzieckiem, chyba że istnieją ważne powody, które uzasadniają taką ingerencję. Powstaje zatem pytanie czy ogłoszenie stanu epidemii koronawirusa na terenie Polski uzasadnia odmowę realizacji kontaktów z dzieckiem przez drugiego z rodziców? Czytaj dalej →

O mediacji słów kilka

Od połowy marca 2020 r. z uwagi na zagrożenie koronawirusem Sądy w całym kraju odwoływały rozprawy wyznaczone w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz karnych (z wyjątkiem spraw pilnych). Podobnie jest w kwietniu, a rozprawy wyznaczone na kolejne miesiące stoją pod znakiem zapytania. W dobie kryzysu trafnym sposobem rozwiązywania sporów jest mediacja. Więcej o mediacji można dowiedzieć się z wpisu, do którego zapraszam. Czytaj dalej

Upadłość pracodawcy a odprawa pieniężna

Ponieważ w dobie kryzysu gospodarczego wielu pracodawców dokonuje redukcji zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych, ważnym pytaniem które zadają sobie zarówno pracownicy jak i pracodawcy jest pytanie o odprawę pieniężną dla pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę. By dowiedzieć się, kiedy i w jakiej wysokości należy się pracownikowi odprawa – zapraszam do zapoznania się z wpisem. Czytaj dalej →

Upadłość pracodawcy a wypowiedzenie umowy o pracę

Obecne czasy stanowią prawdziwe wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw przekuwając się niekiedy w swoistą walkę o przetrwanie. Może się niebawem okazać, iż wiele zakładów pracy będzie zmuszone ogłosić upadłość. Ten wpis jest poświęcony wypowiedzeniom umów o pracę pracownikom upadających przedsiębiorstw. Czytaj dalej →

Szkolenie dla seniorów

Miło mi poinformować, iż w czerwcu 2018 r. uczestniczyłam w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK pt. Senior na rynku usług prawnych i finansowych – możliwości i zagrożenia, w ramach którego prowadziłam szkolenia z zakresu prawa spadkowego, prawa nieruchomości oraz praw konsumentów. Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miasta Torunia. Celem szkoleń było m.in. poszerzenie świadomości prawnej osób starszych. Czytaj dalej →

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

Często w życiu zawodowym spotykam się z sytuacją, gdy pomimo, że Sąd przyznał ojcu prawo do kontaktów z dzieckiem według ustalonego harmonogramu, to jednak matka dziecka nadal zabrania lub utrudnia ojcu kontakt z synem czy córką. Ojcowie nie są jednak bezradni w tej sytuacji i mogą zwrócić się o pomoc do Sądu. Właściwy w sprawach o wykonywanie kontaktów z dziećmi jest Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny (tzw. sąd opiekuńczy), w którego okręgu mieszka dziecko. Procedura egzekucji kontaktów z dzieckiem jest dwuetapowa. Czytaj dalej →

Jakie pytania mogą paść na rozprawie rozwodowej?

Czy zastanawiali się Państwo, jakie pytania zadaje Sąd rozwodzącym się małżonkom? A może sami będą Państwo przesłuchiwani i zastanawiają się Państwo, co może Państwa spotkać na rozprawie rozwodowej? By przybliżyć Państwu, jak wygląda przesłuchanie małżonków w postępowaniu rozwodowym, w artykule wymieniłam najczęściej pojawiające się pytania. Zachęcam do zapoznania się z nimi. Czytaj dalej →

O czym Sąd rozstrzyga w procesie o rozwód?

Występując do Sądu z pozwem o rozwód, małżonkowie często nie zdają sobie sprawy z tego, że Sąd w postępowaniu rozwodowym przesądza również o innych kwestiach. W tym artykule krótko sobie o tym powiemy. Czytaj dalej →

Z ZUS-em da się wygrać

W tym wpisie chciałabym przedstawić Państwu przykłady spraw z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którymi w praktyce zawodowej spotyka się radca prawny oraz przedstawiam przykładowe wyroki Sądów. Czytaj dalej →

Zmiana wysokości alimentów na rzecz dziecka

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, czyli w praktyce zmiany wysokości alimentów bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego. W tym wpisie skupimy się na zmianie wysokości alimentów, tj. zarówno na żądaniu podwyższenia jak i obniżenia wysokości alimentów. Czytaj dalej →

Alimenty na rzecz dziecka

Choć niektórych Czytelników może zdziwić ta informacja, to jednak wypada zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny wobec dziecka spoczywa na obojgu rodzicach, co wynika z art. 133 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Powszechnie jednak przyjęło się mniemać, że alimentami obciążani są zwykle ojcowie. Przy czym bez znaczenia dla zasądzenia i wysokości alimentów jest okoliczność, czy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego czy pozamałżeńskiego. Czytaj dalej →

Zachowek i wydziedziczenie

Z prawem do zachowku mamy do czynienia najczęściej w sytuacji, gdy: a) spadkodawca sporządził testament, w którym pominął członków najbliższej rodziny, którzy dziedziczyliby spadek po zmarłym, gdyby nie sporządził on testamentu; b) spadkodawca co prawda nie sporządził testamentu, ale za życia darował swój majątek innej osobie (bez względu na to, czy ta osoba będzie następnie dziedziczyła spadek po darczyńcy czy nie). W uproszczeniu, zachowek jest to roszczenie o zapłatę kwoty pieniężnej w stosownej wysokości. Czytaj dalej →

Nakaz zapłaty i co dalej?

Banki czy SKOK-i często sprzedają swoje wierzytelności wobec kredytobiorców lub pożyczkobiorców firmom windykacyjnym lub niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym, których celem jest odzyskanie zadłużonej kwoty. Oprócz telefonów, wezwań do zapłaty bądź propozycji zawarcia ugody, powszechnym działaniem firm windykacyjnych i niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest kierowanie sprawy do sądu, by ten wydał nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. I tak oto nawet po wielu latach od zaciągnięcia kredytu czy pożyczki może się okazać, że dostaniesz pismo z Sądu wzywające do zapłaty zaległości. W pierwszej kolejności sprawdź, czy wierzytelność się nie przedawniła. Od dnia otrzymania nakazu zapłaty masz 14 dni na zapłatę kwoty wynikającej z orzeczenia bądź odwołanie się od nakazu zapłaty. Czytaj dalej →

Opłata za wpis do CEIDG?

W dniu dzisiejszym otrzymałam takie oto pismo (skan poniżej – wezwanie do zapłaty), z którego wynika, że zostałam wezwana do uiszczenia „fakultatywnej opłaty rejestracyjnej” w wysokości 295 zł za „ogłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm”. Patrzę na to pismo i stwierdzam, że zgadza się nazwa przedsiębiorcy („Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Cieplińska”), zgadza się NIP, REGON, adres działalności. Natomiast co się nie zgadza? To, że NIE wnioskowałam o żaden wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm. Czytaj dalej →

//]]>