ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Zachowek i wydziedziczenie

Zachowek i wydziedziczenie

Czym jest w praktyce zachowek? Z prawem do zachowku mamy do czynienia najczęściej w sytuacji, gdy: – spadkodawca sporządził testament, w którym pominął członków najbliższej rodziny, którzy dziedziczyliby spadek po zmarłym, gdyby nie sporządził on testamentu...