ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Opłata za wpis do CEIDG?

Opłata za wpis do CEIDG?

W dniu dzisiejszym otrzymałam takie oto pismo (skan poniżej – wezwanie do zapłaty), z którego wynika, że zostałam wezwana do uiszczenia „fakultatywnej opłaty rejestracyjnej” w wysokości 295 zł za „ogłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności...