Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Czy Sąd sam uwzględni przedawnienie?
15 grudnia 2021
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
18 stycznia 2022

Wygrana z EQUES. Jak nie płacić zawyżonej prowizji.

W 2020 r. Klient zawarł z Cross Loan SA umowę pożyczki na kwotę 14.588,10 zł. Przy czym kwota wypłacona mojemu Klientowi wynosiła tylko 6.390,00 zł. W umowie zawarto zapis o prowizji prowizji w wysokości 6.390,00 zł (a zatem Klient był zobowiązany zwrócić drugie tyle, co pożyczył). Podczas rozmowy o udzielenie pożyczki, o wysokości prowizji nikt Klienta nie poinformował. Na poczet spłaty pożyczki Klient uiścił kwotę 6.567,75 zł i uważał sprawę pożyczki za zamkniętą.

Jak to często bywa w przypadku firm pożyczkowych, Cross Loan SA przelał swoją wierzytelność wobec Klienta na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego (a dokładnie EQUES Pożyczek Dywidendowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Gdańsku). Fundusz sekurytyzacyjny wystąpił do E-Sądu z pozwem o zapłatę. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w dniu 26.10.2021 r., wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zasądzający od Klienta na rzecz EQUES kwotę 7.419,43 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz koszty procesu w wysokości 1.300,00 zł (łącznie 8.719,43 zł).

Od nakazu zapłaty wnieśliśmy w ustawowym terminie 14 dni sprzeciw, przywołując liczne argumenty przeciwko roszczeniom EQUES, m.in. zarzut stosowania w umowie z Klientem postanowień niedozwolonych odnoszących się do wysokości prowizji.

Sąd Rejonowy w Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 24.11.2021 r. uznał, że skutecznie wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty, wobec czego uchylił nakaz zapłaty i umorzył postępowanie sądowe w całości.

Oznacza to, że Klient nie musi nic płacić na rzecz EQUES!

Nasza kancelaria wielokrotnie pomaga Klientom z całej Polski w walce z nieuczciwymi firmami pożyczkowymi.

Sprawa Klienta pokazuje, że warto walczyć!

Zawarłeś umowę z firmą pożyczkową i chcesz ją przeanalizować? A może otrzymałeś już nakaz zapłaty?

Nie czekaj, zgłoś się do naszej Kancelarii po BEZPŁATNĄ analizę sprawy.

Justyna Cieplińska
Justyna Cieplińska
Jestem radcą prawnym i szukam najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

//]]>