Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Czy jest szansa na odzyskanie zapłaconej prowizji?
20 listopada 2021
Uwolniliśmy Klientów od przedawnionych zadłużeń
10 grudnia 2021

Nakaz zapłaty a przedawnienie pożyczki

Przez lata firmy windykacyjne masowo skupowały wierzytelności dotyczące „starych pożyczek”, a następnie wnosiły pozwy o zapłatę przeciwko dłużnikom. Sądy wydawały nakazy zapłaty i tylko od pozwanych dłużników zależało, co będzie dalej.

Jeżeli dłużnik nie złożył w terminie 14 dni sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakaz zapłaty się uprawomocniał i firma windykacyjna mogła skierować sprawę do komornika sądowego, który prowadził egzekucję z majątku dłużnika.

Byli również dłużnicy, którzy wzięli los w swoje ręce i tak trafili do naszej kancelarii. W pierwszej kolejności analizowaliśmy sytuację Klienta, a zwłaszcza czy roszczenie firmy windykacyjnej nie przedawniło się przed złożeniem pozwu do Sądu.

No właśnie, co oznacza przedawnienie?

Wbrew temu, co sądzi wiele osób, dług przedawniony nadal istnieje. A zatem, jeżeli dłużnik dobrowolnie go spłaci, to później nie może domagać się zwrotu. Jednak, gdy dłużnik nie spłaca przedawnionego długu, a wierzyciel założy sprawę sądową – wówczas Sąd oddali powództwo. Oddalenie powództwa oznacza, że dłużnik nie musi spłacać długu. Ale UWAGA! Żeby Sąd oddalił powództwo – dłużnik musiał podnieść przed Sądem, że dług jest przedawniony. Tak przynajmniej było do dnia 9 lipca 2018 r. Jeżeli został wydany nakaz zapłaty zasądzający roszczenie przedawnione, w sprzeciwie od nakazu zapłaty pisaliśmy, że roszczenie jest przedawnione, w związku z czym wnosimy o oddalenie powództwa w całości.

Jaki jest termin przedawnienia?

Terminy przedawnienia są różne. Ale w tym wpisie zajmujemy się pożyczkami udzielanymi przez instytucje pożyczkowe (w tym banki), a zatem należy powiedzieć, że ich roszczenia o spłatę pożyczek przedawniają się z upływem 3 lat od daty wymagalności.

Ale chwila, chwila… jak ustalić datę wymagalności?

Wbrew pozorom, czasami nie jest to takie proste. Ale na potrzeby wpisu możemy zwrócić uwagę, że najczęściej Banki czy firmy pożyczkowe wypowiadają niespłacane umowy pożyczki. Wówczas wszystkie niezapłacone dotychczas raty stają się natychmiast wymagalne od ostatniego dnia okresu wypowiedzenia (zwykle jest to 30. dzień od dnia otrzymania pisma o wypowiedzenie umowy, chyba że okres wypowiedzenia jest inny). Od tej daty należy liczyć trzyletni okres przedawnienia roszczenia instytucji finansowej wobec dłużnika.

Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenia o wypowiedzeniu umów pożyczek.

Przykład nr 1

Przykład nr 2

W kolejnym wpisie przedstawimy dwie sprawy, w których uwolniliśmy Klientów od przedawnionych zadłużeń.

Justyna Cieplińska
Justyna Cieplińska
Jestem radcą prawnym i szukam najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.

1 Comment

  1. Informacje pisze:

    Bardzo ciekawy blog, rzeczowy i wyważony. Od dzisiaj zaglądam regularnie. Pozdrowienia 🙂

//]]>