Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Zmiana wysokości alimentów na rzecz dziecka
18 kwietnia 2017
O czym Sąd rozstrzyga w procesie o rozwód?
3 sierpnia 2017

Z ZUS-em da się wygrać

W dzisiejszym wpisie chciałabym przedstawić Państwu przykłady spraw z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którymi w praktyce zawodowej spotyka się radca prawny.

W pierwszym przypadku ZUS odmówił Pani X przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Pani X miała zastrzeżenia wobec sposobu przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika a następnie komisję lekarską. Co więcej wśród lekarzy przeprowadzających badanie brak było lekarza o specjalności właściwej dla oceny stanu zdrowia Pani X. Po wstępnej rozmowie, Pani X zdecydowała się powierzyć prowadzenie sprawy profesjonalnemu prawnikowi. Na mocy udzielonego pełnomocnictwa radca prawny wniósł do Sądu odwołanie od niekorzystnej decyzji ZUS .

W drugim przypadku ZUS odmówił Panu Y przyznania prawa do tzw. wcześniejszej emerytury z uwagi na brak udowodnienia wymaganego okresu 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Pan Y miał problem z uzyskaniem świadectwa pracy w szczególnych warunkach, gdyż przedsiębiorstwo w którym pracował zostało zlikwidowane. Pan Y zlecił prowadzenie jego sprawy radcy prawnemu, który wniósł do Sądu odwołanie od niekorzystnej decyzji ZUS.

Klikając poniżej mogą Państwo dowiedzieć się, jak mogłyby wyglądać korzystne orzeczenia wydane przez Sąd w podanych przykładowo sprawach. 🙂

Wyrok w sprawie rentyWyrok w sprawie emerytury

Justyna Cieplińska
Justyna Cieplińska
Jestem radcą prawnym i szukam najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.

Comments are closed.

//]]>